3Д стереоскопски ѕидни пасти

  • 3D stereoscopic wall pastes

    3Д стереоскопски ѕидни пасти

    3D стереоскопски ѕидни пасти со висококвалитетен XPE пена материјал како основен материјал, секој производ низ многу;процеси, со одличен визуелен ефект, модно светло и цврсто прицврстено.